Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Rockabilly som musik


Rockabilly är en musikgenre som var populär på 1950-talet, särskilt under den senare delen av decenniet, det är den tidigaste formen av rock'n'roll. Musiken är en blandning mellan hillbilly, blues och country och framförs av en vit artist. Stående inslag i musiken var att den var lätt och tilltalande. I instrumentväg var elektrisk orkestergitarr och kontrabas viktiga inslag. På kontrabasen slog man på strängarna på ett speciellt sätt som kallas "slap-back".

En av de tidigaste inom genren var Bill Haley som i mitten av 1950-talet börjat experimentera med blues och elektriska instrument. "Rock around the Clock" var den första riktigt stora rockabilly-låten. Elvis Presley bidrog också med sina tidiga inspelningar på Sun Records till att musiken blev populär.

I slutet av 1950-talet hade genren börjat upplösas och övergå i andra skilda genrer. I slutet på 1970-talet och början 1980-talet fick dock genren en sorts "comeback" "Neo Rockabilly" då band som The Stray Cats återupplivade musiken. Blandningar av musiken med punk förekommer också, denna musikstil brukar kallas psychobilly och en pionjär var Nick Peck i bandet The Rattlers från England och som för övrigt är en av alla musiker som är med och sponsrar denna sida.

Rock 'N' Roll
rockmusikens ursprung kan härledas till den blues som i början av 1900-talet växte fram hos den svarta befolkningen i den amerikanska södern. På 30- och 40-talen flyttade allt fler svarta sydstatsbor till stater i norr, där industrierna ropade efter arbetskraft. De tog musiken med sig, men i de bullriga och högljudda storstadsmiljöerna behövde instrumenten förstärkas för att höras. Med elgitarr och trummor fick bluesen ett helt nytt sound. Rhythm and blues-musiken var född, vilket var början till vad som sedan skulle kallas rock and roll.

Projektet Rockabilly.nu


Beskrivning av projektet
Skapa mötesplats och scen för motorhistoria och bärare av Rockabilly kulturen.  Inom ramen för projektet ryms förutom Rockabilly kulturen och musiken verksamheter som ungdomsinitiativ, motor- och kulturhistoria, miljöansvar, utåtriktad social verksamhet och besöksdrivande verksamheter inom ramen för motorintresse.


Projektplan


Projektidé
Rockabilly kulturen växte fram under efterkrigstiden och beskrevs då som en äventyrlig ungdomskultur. Många av dagens bärare av Rockabilly kulturen är medlemmarna i föreningar som vårdar vårt gamla kulturarv genom att vårda och även återställa äldre bilar i originalskick eller förädla alternativt modifiera dem till dagens mode vad gällande Customs och Hot Rods.

 

Miljöansvar – Ett krav för medlemskap
Föreningen kommer aktivt att verka för största möjliga miljöhänsyn. Avtal för deponi och återvinning sluts med ett kvalificerade företag. Studier kring medlemmarnas verkstadsrutiner. Information, hemsida samt inbjudna föreläsare vid sammankomster kommer att beröra allt från deponi och återvinning till så "enkla" saker som miljörådgivning vid biltvätt. Då föreningens styrelse består av medlemmar med bred erfarenhet kan denna också tjäna som remissinstans för aktuella kommuner.Skapande av mötesplatser
En mötesplats skapas i de båda kommunerna Strängnäs och NykvarnEn föreningslokal i Åkers Styckebruk med framtida möjlighet för verkstad och museum. I Nykvarn skapas en scen för Rockabilly kulturen och musiken.  Här finns lämpliga lokaler som kan iordningsställas för ändamålet. Parkeringsplats finns för ett 1000-tal fordon samt nära anslutning till motorväg E20.


Rockabilly kulturen och musiken
På scenen i Nykvarn kan presenteras en blandning av etablerade musiker och yngre mera oerfarna grupper som på detta sätt möter en större publik.  Framtida samverkan med musikskola finns med i bilden.

 

Utåtriktad social verksamhet
Många av våra äldre som i dag bor inom äldreboendet uppskattar ”dessa trevliga pojkar med sina fina bilar” som låter dem återuppleva minnen från 50-talet. Återkommande träffar med cruising och fest tillsammans med våra gamla ingår i kulturen. En medlem i styrelsen har ansvar för denna verksamhet i samverkan med äldreomsorgen.


Ungdomsinitiativ                                                                                                   
Redan i dag fyller föreningen en viktig funktion bland våra unga med motorintresse. Dessa får vägledning och möjlighet till vuxenkontakt i arbetet med att vårda och återställa bilar.
Exempel finns, där motorklubbar samverkar med kommunens barn- och ungdomsrehabilitering i projekt som syftar till att ungdomar skall få möjlighet att träffa nya kompisar och bygga ut sitt sociala umgänge.


Museum – Kulturhistoria
Personal, resurser och utställningsmaterial finns redan i dag inom föreningen. Om intresse finns och lämplig lokal kan finnas inom området Åkers Krutbruk kommer ett museum att växa fram.
Den insatte i Rockabilly kulturen har inte kunnat missa att Rockabilly blivit en hit för våra etablerade museer. Ett permanent museum i Åkers Styckebruk kan bli en dragare för besöksnäringen i området.


Evenemang
Evenemang är grunden för en kommuns framtida utveckling vad gäller besöksnäringen. Föreningen kan bidra som arrangör av större evenemang inom ramen för det växande intresset vad gäller bil. Västerås kan nämnas som exempel.


Med vänlig hälsning
Ronnie Bergvall & Lars Kung

 

 

Javascript DHTML Image Web Scroller Powered by dhtml-menu-builder.com

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Jukebox_sponsorer
mobil

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player